Pulpa
De tandpulpa (vroeger "tandmerg" genoemd) is het weefsel in de tandholte of pulpakamer, het binnenste van de tand.
Pulpa bevat het meest levende deel van de tand: bloedvaten en zenuwen en ook cellen die tandweefsel kunnen aanmaken, de zogenaamde odontoblasten. Pulpa wordt omgeven door de dentine, waarin kleine zenuwuiteinden tot diep in de dentinekanaaltjes (dentinetubuli) uitlopen.