Bitewing
Bitewing-foto's zijn röntgenfoto’s die de kroon en wortelgedeelten van gebitselementen kunnen weergeven. Ook is het bot dat tussen de tanden en kiezen zit op de foto's te zien.
De foto's kunnen waardevolle gegevens verschaffen aan de tandarts over de staat van de tandophanging en de tanden zelf. Zo kunnen bijvoorbeeld ontstekingen en gaatjes worden opgespoord.
Bitewing foto