Pijnklachten

Pijn aan tanden en kiezen kunnen we onderverdelen in een aantal groepen:
Pijn bij koud 
Pijn bij warm
Pijn bij druk/ tijdens kauwen
Pijn bij zoet
Constant zeurende of kloppende pijn

Pijn bij koud

Deze pijn kenmerkt zich door alleen op te komen wanneer u iets kouds drinkt of eet of wanneer er koude lucht langs de tand of kies komt. Deze pijn trekt vrijwel altijd weer snel weg. Het kan verschillende oorzaken hebben:
Een gevoelige tandhals.
Door gedurende een langere tijd hard te poetsen, kan het gebeuren dat gaandeweg het tandvlees iets terugtrekt. Het worteloppervlak komt dan voor een klein gedeelte bloot te liggen. Hier ligt geen beschermende laag glazuur op en het is dus gevoeliger voor temperatuursinvloeden. Hier zijn verschillende oplossingen voor. Het oppervlak kan versterkt worden door er een fluoride laklaagje op te leggen. Ook kan het dichtgeseald worden met behulp van een kunststof laklaagje of afgedekt met een klein kunststof vullinkje.
Een oude (grijze amalgaam) vulling met een slechte randaansluiting en /of breuk van de knobbels naast de vulling.
De oplossing is in dit geval het vervangen van de vulling. Wij zullen een composietvulling leggen, met als voordeel dat dit vulmateriaal plakt aan de kies en alle knobbels bij elkaar houdt.
Er is net een vulling bij u gelegd.
De vulling kan nog wat te hoog zijn. 's Nachts zoekt u dat plekje op en gaat er onbewust overheen knarsen. De kies raakt overbelast en geeft een pijnsignaal. Als u er niets aan laat doen dan kan de zenuw het begeven en is een wortelkanaalbehandeling noodzakelijk. Door contact met ons op te nemen, kunt u vaak dezelfde dag nog bij ons terecht om de vulling iets te laten verlagen. Dit is zo gebeurd en de klacht neemt dan snel af.
Hoe kan een vulling te hoog zijn? Is dat geen fout van de tandarts? Tja, als u een uur met de mond open heeft gelegen is het kaakgewricht een beetje volgelopen met gewrichtsvloeistof. Hierdoor sluiten de kiezen tijdelijk iets anders. De tandarts wil de vulling niet te laag maken anders bijt u over een paar jaar alleen nog maar op uw voortanden. U bent ook nog verdoofd en hierdoor is het gevoel van hoogte ook licht verstoord.
U heeft een gaatje.
Als u alleen last met koud heeft, is de zenuw meestal nog niet aangetast. De tand of kies in het algemeen nog goed te repareren met een vulling.
Er is net een grote, diepe vulling bij u gelegd.
Het kan dan gebeuren dat we heel dichtbij de zenuw zijn geŽindigd met het schoonboren, soms zelfs net op de zenuw. De zenuw is dan geÔrriteerd en moet herstellen. Als het te hoog zijn van de vulling uitgesloten is, moeten we afwachten of de zenuw herstelt of dat de zenuw dusdanig geÔrriteerd is dat het verder gaat ontsteken. U zult dan ook last met warm gaan krijgen. Soms geeft een laklaagje verlichting, dat beschermt tegen temperatuursinvloeden.

Pijn bij warm


Een gevoelige tandhals.
Door gedurende een langere tijd hard te poetsen, kan het gebeuren dat gaandeweg het tandvlees iets terugtrekt. Het worteloppervlak komt dan voor een klein gedeelte bloot te liggen. Hier ligt geen beschermende laag glazuur op en het is dus gevoeliger voor temperatuursinvloeden. Hier zijn verschillende oplossingen voor. Het oppervlak kan versterkt worden door er een fluoride laklaagje op te leggen. Ook kan het dichtgeseald worden met behulp van een kunststof laklaagje of afgedekt met een klein kunststof vullinkje.
Een tand of kies met een diep gaatje
of een diepe vulling / kroon.

Het kan zijn dat de zenuw dusdanig geÔrriteerd is dat er een ontstekingsreactie ontstaat. Vaak heeft u in een eerder stadium last met koud gehad. Zolang dat nog het geval is, kan de zenuw nog herstellen. Wanneer de pijn alleen bij warm drinken of eten komt opzetten , niet snel meer wegtrekt en overgaat in een meer constante en zeurende pijn, dan is het zeker dat de zenuw niet meer herstelt. Er zal nu een wortelkanaalbehandeling gestart moeten worden.

Pijn bij druk / tijdens kauwen


Een beginnende of volledige breuk van een (knobbel van een) tand of kies.
Dit gebeurt regelmatig naast een oudere amalgaam (grijze) vulling. Het kan echter ook ontstaan in een gave kies of naast een kunststof vulling, dit is alleen veel zeldzamer. Vaak is dit op te lossen met een goede kunststof ( witte ) vulling. De pijn is na het vullen meestal meteen weg.
Een tand of kies met een diep gaatje of een diepe vulling/kroon.
In een eerder stadium heeft u waarschijnlijk al last met koud en warm en daarna een constante, zeurende of kloppende, pijn gehad. Als er dan niet gereageerd wordt, sterft de ontstoken zenuw af. De afbraakproducten van de zenuw veroorzaken een ontsteking in het bot rondom de wortelpunt. Bij druk, dus tijdens het kauwen, zal de wortelpunt in de ontsteking drukken en dat veroorzaakt de pijn. Er zal een wortelkanaalbehandeling uitgevoerd moeten worden.
Er is net een vulling bij u gelegd.
Het kan zijn dat de lijmlaag onder het kauwvlak niet goed is. De vulling beweegt dan min of meer ten opzichte van de kies. Er ontstaat een hele kleine vloeistofstroom in de kies, die de zenuw vertaalt als pijn. De vulling in het kauwvlak moet opnieuw gelegd worden.

Pijn bij zoet
U heeft een gaatje in een verder gave kies of naast een al bestaande vulling.
Als u alleen last met zoet heeft, is de zenuw meestal nog niet aangetast en is de tand of kies in het algemeen nog goed te repareren met een (nieuwe) vulling.
Er is net een vulling bij u gelegd.
In dat geval kan het zijn dat de lijmlaag ter plaatse van de overgang van de vulling naar de tand of kies niet goed is. We zullen dan de vulling moeten overleggen.

Constant zeurende of kloppende pijn


Een tand of kies met een diep gaatje of een diepe vulling/kroon.
De zenuw in de tand of kies is dusdanig ontstoken dat er geen herstel meer zal plaatsvinden. Vaak heeft u in een eerder stadium last met koud en vervolgens met warm gehad. Er zal een wortelkanaalbehandeling gestart moeten worden.
U heeft net een wortelkanaalbehandeling ondergaan.
Deze pijn komt zelden voor, maar in 5% van de gevallen ontstaat tot 3 dagen na de behandeling een zeurende pijn. De belangrijkste oorzaak is dat een vijltje net door de wortelpunt heen is gegaan. Doordat wij een lengtemeter gebruiken is de kans hierop minimaal. Bij een sterk met bacteriŽn geÔnfecteerd kanaal echter, kan het gebeuren dat er tijdens de reiniging bacteriŽn door de wortelpunt heen geperst worden. Dit kan een acute reactie veroorzaken. Als de tandarts het verwacht zal er een recept voor pijnstillers uitgeschreven worden. Krijgt u een dikke wang of koorts, belt u dan direct de praktijk voor overleg.
U heeft net een mondhygiŽnebehandeling ondergaan  of
U heeft net een behandeling waarbij tandvlees verwijderd of weggedrukt is ondergaan.

De ruimte tussen tand en tandvlees moet worden ontdaan van plak en tandsteen. Dit wordt gedaan met een soort schrapertjes, die ook onder het door plak en tandsteen ontstoken tandvlees komen. Bij het verwijderen of wegdrukken van tandvlees met draadjes, soms nodig bij het vervaardigen van een diepe vulling of kroon, raakt het tandvlees ook geÔrriteerd. Dit kan gedurende ongeveer 3 dagen een zeurderig gevoel van het tandvlees geven. Deze pijn is vaak goed te onderdrukken met paracetamol. Ondanks de pijn is het belangrijk dat het gebied goed schoon blijft. Dus goed, maar rustig blijven poetsen en stokeren/flossen. De genezing verloopt dan sneller, maar belangrijker, het werk van de mondhygiŽniste of tandarts is dan niet voor niets geweest.
Er is een tand of kies getrokken.
Als de pijn na 3 dagen niet afneemt, moet u contact met ons opnemen. Waarschijnlijk is de wond ontstoken en zal het schoongespoeld moeten worden met waterstofperoxide. Bij een dikke wang en/of koorts moet u ook direct contact met ons opnemen.
Er is verdoofd.
Op de plek waar het prikje gegeven is, kan een paar dagen een beurs gevoel ontstaan. Bij de onderkaakverdoving kunnen de spieren een paar dagen wat verkrampt raken, met als gevolg dat de mond even niet meer zo ver open kan. Dit gaat vanzelf weer over. Als het met een paar dagen onveranderd is, moet u contact met ons opnemen. .

Misschien ook interessant voor u:

Spoedeisende hulp
Openingstijden
Afspraak maken