Door eten en drinken wordt er op de tanden en kiezen een geel laagje gevormd. Dit is tandplak. Plak bestaat voornamelijk uit bacteriŽn. Als dit te lang op de tanden en kiezen blijft liggen zullen de bacteriŽn het tandvlees zodanig irriteren dat het rood, slap en gezwollen wordt. Dit noemen we "gingivitis". Op een gegeven moment kan de plak verkalken en wordt het tandsteen. Tandsteen is hard en kan niet d.m.v. poetsen verwijderd worden.
Wanneer de ontsteking van het tandvlees zich richting het kaakbot uitbreidt, spreken we van parodontitis. Hierbij laten de vezels los en lost het kaakbot op. Hierdoor wordt de ruimte tussen tand en tandvlees groter. Dit is een pocket. Paradontitis - Botverlies door plak
In de pockets wordt steeds meer tandsteen gevormd, wat tot gevolg heeft dat er steeds meer kaakbot verloren gaat. Dit kan tot een zodanig ver stadium leiden dat de tanden of kiezen geen houvast meer hebben, los gaan staan en er uiteindelijk uit vallen Paradontitis - Ver gevorderd botverlies
Tandsteen en tandplak kan u niet zelf uit de pocket verwijderen. Daarvoor moet u naar de tandarts of de mondhygiŽnist.

Behandeling
Met speciale instrumenten wordt tandsteen en tandplak uit de pocket verwijderd. Het worteloppervlak wordt zo glad mogelijk gemaakt.
Ook krijgt u adviezen over hoe u zelf uw gebit het beste kunt onderhouden met flossen en het gebruik van tandenstokers of ragers.

Na de behandeling ontstaat er een verkleving van de tand / kies aan het worteloppervlak. Dit heeft tot gevolg dat de pocket minder diep wordt. Het kaakbot groeit niet meer aan en blijft op hetzelfde niveau als voor de behandeling.
Herbeoordeling
Na enkele maanden wordt een herbeoordeling uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken of de parodontitis nog aanwezig is. Als na de herbeoordeling blijkt dat er nog parodontitis aanwezig is, kan dit komen doordat er nog tandplak en tandsteen boven en/of onder de tandvleesrand zit.
Tandplak en tandsteen boven de tandvleesrand zijn het gevolg van een onvoldoende mondhygiene. De vervolgbehandeling richt zich dan met name op het verbeteren van het mondhygiene niveau.
Paradontitis - Onbereikbare plak en tandsteen
Indien er sprake is van tandsteen in de pocket, komt dit vaak doordat dit zich bevindt op voor de tandarts en mondhygieniste moeilijk bereikbare plaatsen.
Om deze plaatsen toch goed te kunnen reinigen kan het noodzakelijk zijn dat een operatieve behandeling (flap-operatie) wordt uitgevoerd.

Flap-operatie
Bij een flap-operatie wordt, onder plaatselijke verdoving, het tandvlees los gemaakt en opzij geflapt. Het ontstoken weefsel en achtergebleven tandsteen kan nu goed onder direct zicht verwijderd worden van het worteloppevlak.
Paradontitis - flap-operatie
Na het reinigen van het worteloppervlak wordt het tandvlees weer rond de tanden en kiezen vast gehecht. Om het gehechte tandvlees te beschermen, wordt het soms met wondverband bedekt. Een week later is de wond meestal genezen. Na de genezing is het tandvlees wel wat teruggetrokken.

Misschien ook interessant voor u:

Mondhygiene   
Tandsteen verwijderen
Implantologie