In iedere tandartsenpraktijk wordt gewerkt met stoffen die het milieu kunnen belasten. Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid, daar zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan. Tandartsenpraktijk Sloten werkt nauwkeurig volgens de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het Besluit Tandartspraktijken Milieubeheer.

Röntgen
Tandartsenpraktijk Sloten werkt met digitale röntgenfotografie. Daardoor komen schadelijke chemicaliën, die vroeger gebruikt werden voor het ontwikkelen van röntgenfoto’s, in onze praktijk niet meer voor. Bij een zwangerschap maken wij uit voorzorg geen röntgenfoto’s, dus bij een eventuele zwangerschap kunt u dit het beste aan ons doorgeven.

Amalgaam
Tandartsenpraktijk Sloten neemt alle mogelijke maatregelen ter bescherming van de bodem en voor het opslaan en afvoeren van afvalstoffen. We brengen geen amalgaamvullingen aan maar soms moet een reeds bestaande amalgaamvulling worden verwijderd. Speciale amalgaamafscheiders verzamelen deze zware metalen tijdens de behandeling, zodat ze niet in het afvalwater terecht komen. De chemicaliën worden zo opgeslagen, dat geen lekkage plaats kan hebben en de stoffen niet in de bodem of riolering kunnen komen. Regelmatig wordt het opgevangen amalgaam door een erkend inzamelaar afgevoerd in een speciale milieubox.

Bedrijsafvalwater
Het afvalwater van de praktijk wordt slechts via de riolering afgevoerd, voor zover het geen snel bezinkende, gevaarlijke of stank veroorzakende stoffen bevat.

Medisch afval
Microbiologisch besmet afval, injectienaalden en desinfecterende middelen worden door ons gescheiden ingezameld. Een bevoegd afvalverwerker zorgt voor afvoer en milieuverantwoorde verwerking ervan.

Misschien ook interessant voor u:

Onze werkwijze
De huisregels
Klachtenregeling
Openingstijden
Adresgegevens
Het team
Geschiedenis