Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die Tandartsenpraktijk Sloten besteedt aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Er wordt getracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Verwijzingen naar andere websites
Op deze website treft u verwijzingen naar websites die niet tot stand zijn gekomen onder verantwoordelijkheid van Tandartsenpraktijk Sloten. Tandartsenpraktijk Sloten is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik van deze websites, noch voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan deze websites.

Copyright
Alle informatie binnen het domein www.tandartssloten.nl is, tenzij anders aangegeven, eigendom van Tandartsenpraktijk Sloten dan wel door derden beschikbaar gesteld via het publieke domein. Duplicatie van informatie op de webpagina's die Tandartsenpraktijk Sloten binnen dit domein aanbiedt, is uitsluitend toegestaan voor persoonlijk gebruik. In alle andere gevallen is toestemming vereist van Tandartsenpraktijk Sloten.

Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing bij een bezoek aan de website van Tandartsenpraktijk Sloten, www.tandartssloten.nl. Tandartsenpraktijk Sloten hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Uitgangspunt daarbij zijn de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaraan stelt. Verantwoordelijk in geval er sprake is van gegevensverwerking op www.tandartssloten.nl is Tandartsenpraktijk Sloten, Bolwerk Zuidzijde 78 te Sloten (Fr.).

Surfen op www.tandartssloten.nl
Delen van deze website kunt u anoniem raadplegen. Tandartsenpraktijk Sloten legt geen gegevens vast die iets zeggen over de identiteit van u als bezoeker van deze site.

Inloggen als patiŽnt van Tandartsenpraktijk Sloten
Wanneer u als patiŽnt van Tandartsenpraktijk Sloten inlogt op www.tandartssloten.nl, legt Tandartsenpraktijk Sloten enkele gegevens vast om uw identiteit te kunnen verifiŽren. Uw persoonsgegevens worden uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd. In alle gevallen verwerkt Tandartsenpraktijk Sloten alleen die persoonsgegevens die ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Door u ingevulde gegevens zullen niet ter beschikking gesteld worden aan derden. Verder geldt dat elke verwerking in overeenstemming is met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Logbestanden en cookies
De servers waarop de website is ondergebracht, houden logbestanden bij. De data uit deze logbestanden worden gebruikt om serverproblemen te signaleren en om informatie over de frequentie van het bezoek aan de site, de voorkeur voor informatie en het gebruikte bladerprogramma bij te houden.
Om u als patiŽnt te laten inloggen wordt tijdelijk (dat wil zeggen zolang u bent ingelogd) een cookie op de harde schijf van uw computer geplaatst. Als u gebruik maakt van de mogelijkheid uw wachtwoord te laten onthouden, plaatst de server een permanent cookie op de harde schijf.

Wijzigingen
Tandartsenpraktijk Sloten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer en privacyverklaring. Wijzigingen zullen op deze webpagina worden gepubliceerd.

Misschien ook interessant voor u:

Onze werkwijze
Klachtenregeling
Huisregels